Tjänster

Jag erbjuder tjänster inom följande områden:

  • Utveckling av programvara för Windows-miljö. Bortsett från framtagande av själva koden och den färdiga programvaran kan det även inbegripa till exempel framtagande av kravspecifikation, val av maskinvara, installation och framställning av handböcker.

  • Översättning, från engelska till svenska

  • Enklare/mindre IT-tjänster, så som laserutskrift (färg och svartvitt), utskrift av fotografier, inläsning av diabilder och negativ m.m.

  • Layouttjänster, framtagande av original (exempelvis rapporter, uppsatser, menyer, visitkort)